adresa: Radniční 133/ 1, 37004 České Budějovice
ič: 47235292
web: www.kardiocentrumcb.cz
e-mail: nadacekardiocentrum@seznam.cz
telefon: +420 724 366 302

AKTUALITY

UPOZORNĚNÍ na změnu sídla nadace – nyní Radniční 133/1, 370 01 České Budějovice.


Správní rada nadace Kardiocentrum vyzývá zájemce o podporu, aby předložili své návrhy a žádosti pro přípravu financování  roku 2019.


Sdělení dárcům

Správní rada nadace garantuje, že z darů, přijatých nadací od dárců, nejsou hrazeny správní náklady nadace. V zásadě je možné projednat i konkrétní užití daru, ale jen tak, aby plnil účel nadace.


Správní rada nadace se rozhodla zvýšit nadační jmění nadace na 28 000 000 Kč,- z vlastních zdrojů. Hlavním smyslem tohoto kroku je efektivnější využívání nadačních zdrojů. Zvýšení nadačního jmění bylo předloženo k zápisu Krajskému soudu v Českých Budějovicích, který předložený návrh zapsal.


Správní rada nadace Kardiocentrum oznamuje zájemcům , že pro rok 2019 plánuje věnovat na granty, dary a podpory cca 400 000Kč. Žádosti o podporu Vašich plánů předkládejte kanceláři nadace.

operace
srdce
Číslo účtu: 53537231/0100, Komerční banka České Budějovice
   Webmaster: Martin Jann © 2009

  Svátek má:
hlavni strana hlavni strana