adresa: Radniční 133/ 1, 37004 České Budějovice
ič: 47235292
web: www.kardiocentrumcb.cz
e-mail: nadacekardiocentrum@seznam.cz
telefon: +420 724 366 302

INFORMACE O PRÁCI NADACE


Statut nadace Výpis z rejstříku Výroční zprávy
1998  1999  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014 2015 2016 2017 

    V souvislosti s transformací nadace se její cíle a program soustředily zejména na:
  1. Získávání a účelné využívání peněžitých a nepeněžitých darů od fyzických a právnických osob k podpoře léčby a prevence kardiovaskulárních chorob.
  2. Podpora státních a nestátních zdravotnických zařízení, sídlících především v jihočeském regionu, s kardiologickým a kardiochirurgickým programem.
  3. Organizace zdravotnické osvěty, zaměřené na prevenci kardiovaskulárních chorob.
  4. Podpora všech forem vzdělávání lékařů a středního zdravotnického personálu, zejména poskytováním stipendií, grantů, či jiných finančních příspěvků na odborné stáže v tuzemsku i v zahraničí, nákup odborné literatury apod..
  5. Podpora ověřování, případně vývoje nových vyšetřovacích a léčebných metod v kardiologii a kardiochirurgii.

Dobrá práce nadace a obecně zřejmá prospěšnost jejího zaměření se projevily v tom, že nadace uspěla ve II. kole rozdělování příspěvků z Nadačního investičního fondu, které proběhlo na základě usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, zák. č. 171/1991 Sb.. V průběhu několika let obdržela nadace částku v celkové výši 16 857 000 Kč, která je součástí nadačního jmění. Z jeho výnosů a z dalších darů fyzických a právnických osob naplňuje nadace formou grantů, darů a příspěvků svůj program.


   »strana 1«       »strana 2«   
operace
srdce
Číslo účtu: 53537231/0100, Komerční banka České Budějovice
   Webmaster: Martin Jann © 2009

  Svátek má:
hlavni strana hlavni strana